Kewarganegaraan Saint Kitts dan Nevis Dokumen yang diperlukan

Kewarganegaraan Saint Kitts dan Nevis Dokumen yang diperlukan

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Semua Pemohon diminta untuk memberikan yang berikut:

 • Borang permohonan C1 yang lengkap
 • Borang permohonan C2 yang lengkap
 • Borang permohonan C3 yang lengkap
 • Petikan asal catatan kelahiran penuh atau salinan sijil kelahiran yang disahkan (iaitu dokumen kelahiran yang juga merangkumi maklumat ibu bapa anda, atau daftar isi rumah, buku keluarga dll.)
 • Salinan bukti pertukaran nama yang disahkan (Surat Ikatan Undi atau setara bidang kuasa, jika berkenaan)
 • Salinan kad pengenalan nasional semasa yang diperakui (kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dikecualikan)
 • Salinan pasport semasa yang diperakui menunjukkan nama, foto kewarganegaraan / kewarganegaraan, tarikh dan tempat dikeluarkan, tarikh luput, nombor pasport dan negara penerbit.
 • Hasil Ujian HIV mestilah tidak lebih dari 3 bulan (kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dikecualikan)
 • Sijil Polis "sijil tanpa rekod jenayah" atau "sijil pelepasan polis" dari negara kewarganegaraan dan mana-mana negara di mana anda tinggal selama lebih dari 1 tahun dalam 10 tahun terakhir (kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dikecualikan)
 • Enam (6) gambar berukuran sekitar 35 x 45mm, diambil dalam enam (6) bulan terakhir (NB salah satu gambar mesti disahkan dan dilampirkan pada borang C2)

Kewarganegaraan Saint Kitts dan Nevis Dokumen yang diperlukan

Dokumen sokongan lain yang diperlukan dari pemohon utama:

 • Borang permohonan C4 (Pilihan SIDF)
 • Perjanjian Pembelian dan Jualan yang Selesai (Opsyen Harta Tanah yang Diluluskan)
 • Sekurang-kurangnya 1 rujukan profesional asal (contohnya dari peguam, notaris, akauntan terpetakan atau profesional lain yang mempunyai kedudukan serupa) tidak lebih dari 6 bulan.
 • Penyata Bank untuk tempoh 12 bulan dari tarikh penyerahan permohonan
 • Sekurang-kurangnya 1 surat rujukan bank asli yang dikeluarkan oleh bank yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, tidak lebih dari 6 bulan.
 • Salinan Rekod Ketenteraan yang diperakui atau pengecualian dari perkhidmatan ketenteraan (jika berkenaan)
 • 1 dokumen asal bukti alamat kediaman (contohnya salinan bil utiliti baru atau penyata bank yang menunjukkan nama dan alamat penuh, atau pengesahan bertulis dari bank, peguam, akauntan bertauliah atau orang awam).
 • Surat Pekerjaan yang menyatakan permulaan pekerjaan, jawatan yang dipegang dan gaji yang diperoleh
 • Salinan dokumen Lesen Perniagaan atau Pemerbadanan yang diperakui
 • 1 Petikan asal catatan perkahwinan atau salinan sijil perkahwinan yang diperakui jika berkenaan (iaitu jika orang yang sudah berkahwin memohon bersama).
 • Salinan dokumen perceraian yang diperakui (jika berkenaan).
 • Penyataan dan bukti sumber dana yang akan dilaburkan di St Kitts dan Nevis
 • Afidavit Sokongan Kewangan untuk pemohon berumur antara 18 -30
 • Salinan Ijazah Universiti yang diperakui (jika berkenaan)
 • Surat Kuasa Terhad